pondělí 17. září 2018

František Kupka

Výtvarná animace inspirována díly Františka Kupky, významného českého umělce, který stál u zrodu abstraktní a nefigurativní tvorby.pátek 17. srpna 2018

Příměstské tábory 2018

Tábory byly věnovány především dílům Františka Kupky a Kamila Lhotáka. Na ně navazovaly další výtvarné aktivity jako práce v plenéru, grafická tvorba, návštěva galerie, výlet s landartovými instalacemi a výtvarné animace.

Výtvarná animace obrazu Františka Kupky - Jezero, klávesy piána.                                                                                                                  


Výtvarná interpretace vybraných Kupkových obrazůVýroba magnetech technikou linorytu na motivy děl Kamila Lhotáka

Magic box s krajinnými a městskými motivy

Reliéf snímaný pomocí přírodnin otisklých do matrice z keramické hlíny.

Videoanimace inspirované obrazy Kamila Lhotáka

pondělí 18. června 2018

středa 23. května 2018

pondělí 14. května 2018

pátek 20. dubna 2018

Odkrývání

Podoba zachycená postupným odkrýváním navoskované plochy ukryté pod vrstvou černé tuše. Není návratu.středa 28. března 2018

Velikonoční slepičky a kohoutci

Kresba s podporou tří kruhů pro tělo, krk a hlavu. Kombinace rudky, hnědé tuše a suchého pastelu. (děti 5-6 let)


Úvodní motivace opřená o popis obrázků slepic a kohoutů. Co připomíná tvar těla, velikost, popis a rozpoznání jednotlivých částí, barevnost atp. Následně jsou obrázky schovány a děti kreslí z paměti. Použita byla černá čtvrtka a tvrdý pastel. (6-10let)


čtvrtek 15. března 2018

Hmatová kresba

Studium vlastního obličeje pomocí hmatu. Se zavřenýma očima děti zaznamenávají bezprostřední vjem získaný na základě tohoto zkoumání. Snaha je eliminovat vizuální korekci.


Možné interpretace vycházející ze zážitku hmatového vnímání:


Přepis do malby

Vypichování (reliéfní čtení, vztah k braillovu písmu)